Връзки с обществеността

В наши дни вниманието на аудиторията безсъмнено е по-ангажирано от когато и да е било.

Клиентите искат много повече от това просто да консумират един продукт или услуга. Те искат да чувстват, че имат някаква по-значима роля. Те искат да се чувстват въвлечени и да имат многопластова връзка с марките, които избират и общностите, в които участват.

За да процъфтява в тази среда, бизнесът трябва да е многообразен и да покрива всички сфери на маркетинга.

GI CREATIVE

GI Creative предоставя професионални услуги в комуникционните стратегии.

Промотирането на продукти, маркетинг изследвания, маркетинг в социалните мрежи, уеб разработка и поддръжка, графичен дизайн, мениджмънт на събития, медиен мониторинг и кризисен мениджмънт са само част от услугите ни. Работим усърдно, за да изградим и поддържаме силни връзки с медии, правителства и международни инвеститори.

Стратегия за бранда
Сравнителен анализ
Swot Анализ
Медийни стратегии и връзки
Предсказване на тенденциите
Дигитален ПР
Повишаване на влиянието
Мениджмънт на събития
Стратегическо партньорство

Вие Сте На Ход

Свържете се с нас и да започваме

Контакти